Behandeling – Continue duodenale infusie met levodopa/carbidopa

Voor wie

U komt mogelijk in aanmerking voor duodopatherapie als anti-parkinsonmedicijnen bij u niet het gewenste effect hebben. Gedurende de dag heeft u dan veel wisselende periodes waarin u wel en niet actief kunt zijn. Patiënten die de therapie krijgen hebben de ziekte meestal sinds langere tijd. De neuroloog bepaalt samen met u of de therapie voor u geschikt is.

Wat is duodopa

Duodopa is levodopa in vloeibare vorm. Levodopa is een antiparkinson-medicijn. U krijgt het continu via een sonde (slangetje) in uw dunne darm toegediend. U slikt hierbij geen andere anti-parkinsonmedicijnen. Om de sonde in te brengen is het nodig een opening in uw maag te maken.

 

Het instellen op duodopa

Voor het instellen op duodopa is het nodig dat u ongeveer twee weken in het ziekenhuis wordt opgenomen. U krijgt de dag na de opname een neussonde ingebracht voor het toedienen van de duodopa via een pomp. U begint direct met de duodopatherapie en stopt met het innemen van uw andere anti- parkinsonmedicijnen.

Op basis van uw klachten wordt de dosering van duodopa iedere dag bijgesteld. Net als bij het slikken van medicijnen is het even zoeken naar de juiste dosering duodopa die u nodig heeft. Na zeven tot tien dagen is duidelijk of de toediening van duodopa via een pomp geschikt is voor u. U krijgt dan voor het toedienen van de duodopa een definitief systeem ingebracht, een PEG/Freka-sonde.

Plaatsing PEG-sonde

Het inbrengen van de PEG/Freka-sonde is een kleine operatieve ingreep die op het Endoscopiecentrum plaatsvindt. De gastro-enteroloog verdooft uw buikhuid en u krijgt een injectie met een middel waar u slaperig van wordt. Met een dun slangetje waar een cameraatje aan zit (endoscoop), kijkt de arts via uw slokdarm in uw maag om de goede plaats voor de PEG-katheter te bepalen. De gastro-entroloog maakt van buitenaf een opening in uw maag. De PEG-katheter brengt hij via uw slokdarm in en via de opening in uw maag komt de katheter weer naar buiten. Een inwendig plaatje zorgt ervoor dat de katheter de maagwand tegen uw buikwand trekt. Dat plaatje zorgt ervoor dat de sonde niet meer kan verschuiven.
Daarna brengt de gastro-entroloog de binnensonde in de PEG-katheter in. Deze sonde komt in de dunne darm te liggen en via deze sonde komt de duodopa in uw dunne darm terecht. Als de PEG-katheter is geplaatst kunt u direct weer starten met de duodopatherapie. U slikt geen anti-parkinsonmedicijnen meer.

Bijstellen

Na de plaatsing van de PEG/Freka- sonde blijft u nog een aantal dagen op de afdeling omdat er complicaties kunnen optreden en om de therapie zondig bij te stellen.

Omgaan met de pomp

Tijdens de periode van opname geeft de verpleegkundige u instructies over de pomp en alle dagelijkse handelingen die nodig zijn om zelfstandig met de therapie en pomp om te gaan. Heeft u hulp of ondersteuning nodig dan schakelt het UMCG de  thuiszorgorganisatie in uw woonomgeving in.

Ontslag

U gaat met ontslag op het moment dat het goed met u gaat en de zorg die u thuis nodig heeft is geregeld. Voordat u met ontslag gaat bestelt de verpleegkundige duodopa bij uw eigen apotheek en u krijgt een eigen pomp. Ook krijgt u pompinstructies en contactgegevens op schrift mee.

Nacontrole

Zes weken na uw ontslag komt u bij de Parkinsonverpleegkundige op de polikliniek. Bij medische problemen schakelt de verpleegkundige de behandelend neuroloog in. Na uw eerste polikliniekbezoek maakt u met de verpleegkundige afspraken over het vervolg. Bij problemen thuis kunt u contact opnemen met de Parkinsonverpleegkundige.