Over ons

Het Parkinson Platform Noord Nederland (PPNN) is in 2010 opgericht vanuit het UMCG (dr. v Laar) en Martini ziekenhuis (dr. Rutgers). Het PPNN is gestart met neurologen en Parkinsonverpleegkundigen, omdat die de spil vormen van de zorgketen rondom patiënten met de ziekte van Parkinson. Het PPNN sluit daarmee naadloos aan op het landelijk opererende ParkinsonNet, waarin tot dusverre vooral paramedici actief waren.

We beogen primair de samenwerking tussen alle betrokken disciplines rondom patiënten met de ziekte van Parkinson in het noorden van Nederland te optimaliseren en te harmoniseren, om daarmee de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson te kunnen verbeteren.

Het PPNN probeert dit doel te bereiken door middel van de volgende middelen:

 1. Harmoniseren van behandelprotocollen
 2. Afspraken over de inrichting van locale en regionale ParkinsonZorga. Oprichten van Punten voor Parkinson (regionale expertise centra)
  b. Stroomlijnen van verwijzingen (bijv. alleen naar ParkinsonNet therapeuten)
 3. Uitwerken van een gezamenlijk Parkinson EPD (electronisch patiënten dossier)
 4. Regionale afspraken over aandachtsgebieden en superspecialisaties
 5. Implementeren en evalueren van een kwaliteitssysteem (ParkinsonInzicht)
 6. Aansluiting en integratie met het bestaande ParkinsonNet
 7. Uitbouwen van het regionale ParkinsonNet met andere betrokken beroepsgroepen, zoals o.a. apothekers, revalidatieartsen en psychologen.
 8. Gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
 9. Streven naar integrale bekostiging van de gehele zorgketen rondom patiënten met de ziekte van Parkinson
 10. Maandelijkse patientenbesprekingen, om verwijzingen te voorkomen.

De Stichting Parkinson Platform Noord Nederland heeft de volgende bestuursleden:

Prof.dr. T. van Laar, neuroloog
UMCG
Hanzeplein 1, 9700 RB Groningen
Voorzitter

Drs. Elien Steendam-Oldekamp, bewegingswetenschapper/PA
UMCG
Hanzeplein 1, 9700 RB Groningen
Secretaris

Dr. B. van Harten, neuroloog
Medisch Centrum Leeuwarden
Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Penningmeester