Medisch Centrum Leeuwarden

Het Medisch Centrum Leeuwarden staat in het hart van de zorg. Dit centrum voor medisch specialistische zorg heeft alle kwalitatief hoogwaardige vormen van diagnostiek, behandeling en verpleging beschikbaar op basis van de meest moderne inzichten. Medici en medewerkers zijn gedreven om op een deskundige manier de beste zorg te verlenen. Aandacht voor de patiënt staat daarbij centraal. Teamwork, vaak in multidisciplinaire teams, maakt goede zorg mogelijk. Het MCL loopt voorop bij veel medische ontwikkelingen. Dit alles om een goede patiëntenzorg mogelijk te maken.

Verwijzing

Wilt u een afspraak maken bij één van de behandelaars van het Parkinsoncentrum? Overleg dan vooraf met uw huisarts of specialist. Met een verwijsbrief, waarin uw persoonlijke situatie beschreven staat, kunt u een afspraak maken bij het Parkinsoncentrum. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de polikliniek neurologie van het MCL.

logo

Medisch Centrum Leeuwarden

Henri Dunantweg 2
8934 AD, Leeuwarden

Contactgegevens
Neurologie
T: (058) 286 78 61
E:

B. Algra

B. Algra

Parkinsonverpleegkundige

Informatie volgt

naar specialist

H. Wedman

H. Wedman

Parkinsonverpleegkundige

Informatie volgt  

naar specialist

Dr. B. van Harten

Dr. B. van Harten

Neuroloog

Informatie volgt  

naar specialist