19Apr

Wereld Parkinson dag

Op 11 april, de geboortedag van Sir James Parkinson, wordt elk jaar Wereld Parkinson dag gehouden. Wereldwijd wordt dan aandacht gevraagd voor de ziekte van Parkinson. Ook wordt de behoefte aan onderzoek en specialisten op het gebied van deze ziekte onder de aandacht gebracht.

Een van de oprichters van het PPNN, Dr. T. van Laar, gaf een voordracht over de ParkinsonNet apotheek. Dit is een nieuw initiatief dat de huidige problemen rondom medicatieverstrekking bij patienten met de ziekte van Parkinson gaat oplossen.

Het Programma:

09.15 uur Ontvangst en registratie
Koffie
10.00 uur Welkomstwoord
C. Joan van Haaften, projectleider Wereld Parkinson Dag 2011 en bestuurslid Parkinson Vereniging
10.03 uur Opening
Drs Eric Roos, voorzitter Parkinson Vereniging
10.08 uur Inleiding op het thema
Prof. Dr. Erik Wolters, dagvoorzitter, voorzitter Medische Adviesraad Parkinson Vereniging
Tenminste houdbaar tot… :
Bieden de nieuwe mogelijkheden in zorg en behandeling uitzicht op een betere kwaliteit van leven ? Of zijn de huidige behandelmethoden eigenlijk al lang over hun houdbaarheidsdatum heen en bieden nieuwe behandelingen nog geen schijn van houdbaarheid ?
10.15 uur State of the art in behandeling
Dr. Teus van Laar, neuroloog UMCG, Groningen
10.45 uur Op zoek naar nieuwe therapeutische mogelijkheden voor de ziekte van Parkinson door gen-netwerkanalyse: stand van zaken
Prof. Dr. P. Heutink, neuroloog VUmc, Amsterdam
11.15 uur MijnZorgnet en verder: de rol van de moderne patient en digitale communicatie
Prof. Dr. Bastiaan R. Bloem, neuroloog UMCN, Nijmegen
11.45 uur Gelegenheid tot vragen stellen
12.00 uur Lunch
Tenminste houdbaar tot… :
De mondige patiënt werd bedacht en erkend, maar nooit opgeleid. Zullen de ooit zo vernieuwende concepten als patiëntmondigheid, zelfmanagement en patiëntenparticipatie houdbaar blijken?
13.15 uur De patiënt als regisseur
Dr. Chris Struiksma, psycholoog en bestuurslid Parkinson Vereniging
13.45 uur Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek
Prof. Dr. Tineke Abma
14.15 uur De toekomst van de patiëntenbeweging
Prof. Dr. Margo Trappenburg
14.45 uur Gelegenheid tot vragen stellen; samenvatting door de dagvoorzitter.
15.00 uur Theepauze
Tenminste houdbaar tot… :
Tegen de achtergrond van een sterk bezuinigend kabinet, aarzelend herstel uit de financiële crisis, nog altijd oplopende ziektekosten en uitblijvende doorbraken in behandeling en genezing discussieert het panel over de haalbaarheid en houdbaarheid van een nieuw toekomstperspectief.
15.20 uur Paneldiscussie, o.l.v. Ivo Niehe, t.v.-presentator.
Parkinson, na bijna 190 jaar nog altijd niet tot staan gebracht: dat mag je met recht een onhoudbare situatie noemen. Wat is er nodig om daarin verandering te brengen?In het panel nemen o.a. plaats:
Bert van Bokhoven (mantelzorger en lid Parkinson Vereniging); Dr. Chris Struiksma; Drs. Stefanie van Vliet,directeur Parkinson Vereniging; Mw, Wilna Wind, algemeen directeur NPCF; Prof. Dr. Erik Wolters
16.00 uur Dankwoord
Drs. Eric Roos, voorzitter Parkinson Vereniging
16.15 uur Afsluiting

Na afloop van het symposium biedt de Parkinson Vereniging u een hapje en drankje aan op de Parkinson Beurs, in hal 2 van het van het Jaarbeursgebouw. Symposiumbezoekers hebben op vertoon van hun badge gratis toegang tot de beurs, die geopend blijft tot 19.00 uur.

 

Ander nieuws

11Apr

Direct beginnen met levodopa bij ziekte van Parkinson?*

Levodopa is het meest effectieve medicijn voor de behandeling van motorische symptomen bij patiënte...

naar nieuwsitem

02Jan

Roken vermindert risico op ziekte van Parkinson

Rokers hebben een lager risico om de ziekte van Parkinson te krijgen dan niet-rokers. Dit is bevesti...

naar nieuwsitem

14Dec

Zorgdeclaraties, een waardevolle bron van informatie

Vanwege de gevarieerde problematiek is voor mensen met de ziekte van Parkinson een multidisciplinair...

naar nieuwsitem