G. Wolthuis

Parkinsonverpleegkundige

Gepke Wolthuis is Parkinsonverpleegkundige. Naast de HBO-V in Groningen heeft ze de basis- en vervolgopleiding tot Parkinsonverpleegkundige in Nijmegen gedaan. Gepke is aangesloten bij ParkinsonNet. Gepke heeft een Parkinsonspreekuur in OZG.

Bij TSN doet ze huisbezoeken bij Parkinsonpatienten in de provincie Groningen. Ze gaat in gesprek met de patient thuis, signaleert knelpunten, geeft voorlichting en adviezen, verwijst waar nodig naar paramedici in het ParkinsonNet en denkt mee in de behandeling. Hierbij werkt ze samen met het Punt voor Parkinson.

Aanwezig en spreekuurtijden:

OZG: dinsdagochtend en woensdag
TSN: doorgaans dinsdagmiddag en vrijdag

G. Wolthuis