Anna Bartels

Neuroloog

Anna Bartels is neuroloog in het Ommelander Ziekenhuis Groningen, nu nog in Winschoten en Delfzijl, straks in Scheemda gevestigd (met ook spreekuren in Delfzijl en UMCG)

Zij is opgeleid in het UMCG en is daar ook enkele jaren werkzaam geweest op de polikliniek bewegingsstoornissen, tijdens een promotie traject. In 2010 is zij gepromoveerd op onderzoek naar bloed-hersenbarriere functie en neuro-inflammatie bij de ziekte van Parkinson, gemeten met PET scans. Op dit moment doet zij, naast de Parkinson poli in het OZG, nog onderzoek in het UMCG naar dystonie, en verder onderzoek naar bloedhersen barriere P-glycoproteine functie bij neurodegeneratieve ziekten.

Aanwezig en spreekuurtijden: maandag, woensdag en donderdag in het OZG, vrijdag in het UMCG

Anna Bartels