01Sep

Reeds 346 patienten in de LEAP studie!

Onlangs zijn er reeds 346 patienten geincludeerd in de LEAP studie!!

Het doel van 446 patienten is bijna bereikt. Mocht u nog geïnteresseerd zijn in de studie of in deelname aan de studie, hieronder vindt u verdere informatie en een link naar de website van de LEAP studie.

Doel van de studie:
Het doel van de LEAP studie is om te onderzoeken wat het lange termijn effect van levodopa is. Het antwoord van het onderzoek helpt om te beslissen wanneer met levodopa gestart moet worden.
Hoe is de studie opgezet?
Als in een onderzoek het effect van een behandeling onderzocht wordt is het belangrijk dat de patiënten die de behandeling krijgen vergeleken worden met patiënten die de behandeling niet krijgen. Daarom worden alle patiënten verdeeld in twee groepen. De ene helft van de patiënten krijgt gedurende 80 weken drie keer per dag levodopa en de andere helft krijgt eerst 40 weken drie keer per dag placebo en daarna 40 weken drie keer per dag levodopa.
Hiermee kan het directe effect van levodopa worden onderscheiden van het effect door langer gebruik van levodopa, omdat alle patiënten de laatste 40 weken dezelfde hoeveelheid gebruiken (80 weken versus 40 weken). Een placebo is een pil zonder werkend geneesmiddel, maar die precies lijkt op de pil met het werkende geneesmiddel. Het placebo wordt gebruikt om eventuele veranderingen die ontstaan doordat deelnemers en onderzoekers weten welke behandeling de deelnemer krijgt te neutraliseren. Door middel van loting wordt de patiënt ingedeeld in één van deze twee groepen: zowel de patiënt als de onderzoekers weten niet aan welke van de twee groepen de patiënt is toegewezen. Deze procedure is noodzakelijk, omdat zo wordt voorkomen dat de patiënten ongelijk verdeeld worden.

Meer informatie vindt u op: www.leapamc.nl

Ander nieuws

11Apr

Direct beginnen met levodopa bij ziekte van Parkinson?*

Levodopa is het meest effectieve medicijn voor de behandeling van motorische symptomen bij patiënte...

naar nieuwsitem

02Jan

Roken vermindert risico op ziekte van Parkinson

Rokers hebben een lager risico om de ziekte van Parkinson te krijgen dan niet-rokers. Dit is bevesti...

naar nieuwsitem

14Dec

Zorgdeclaraties, een waardevolle bron van informatie

Vanwege de gevarieerde problematiek is voor mensen met de ziekte van Parkinson een multidisciplinair...

naar nieuwsitem