Verpleeghuis Maartenshof

Maartenshof is een van de weinige verpleeghuizen in Noord-Nederland waar de behandeling en verzorging van mensen met de ziekte van Parkinson tot specialisme is verheven. Er zijn drie zorgvormen:

• Parkinson Short-Stay
Is een afdeling met acht plaatsen. Cliënten kunnen hier voor de duur van maximaal vier tot zes weken worden opgenomen.

• Parkinson Long-Stay
Is een afdeling met zestien plaatsen, verdeeld over twee woningen. De cliënten die hier verblijven, ontvangen zorg gebaseerd op een individueel zorgplan.

• Parkinson Dagbehandeling
De Parkinson dagbehandeling richt zich op het behouden van de functies. De dagbehandeling is geopend op maandag, woensdag en vrijdag.

Voor meer informatie of vragen over onze specialistische zorg op het gebied van Parkinson kunt
u contact opnemen met Kees Kamphuis, afdelingshoofd Parkinson van Maartenshof. Het beste te bereiken op dinsdag en donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur via (050) 535 45 39.

logo

Verpleeghuis Maartenshof

Schaaksport 100-102
9728 PG, Groningen

Contactgegevens

T: 050 535 45 50
E: maartenshof@zorggroepgroningen.nl

T. de Haan

T. de Haan

Parkinsonverpleegkundige

volgt

naar specialist