Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Parkinsonzorg in en rondom het WZA

Mensen met Parkinson zijn meestal onder behandeling van een neuroloog. Deze arts stelt in overleg met u een behandeling voor, afhankelijk van uw situatie en mogelijkheden. De medische behandeling is gericht op het tegengaan van de symptomen van de ziekte. Parkinson zelf is niet te genezen. De Parkinsonsymptomen worden bestreden met medicijnen, oefentherapie en soms een operatie. Omdat bij iedere patiënt de ziekte anders verloopt, is een 'standaard behandeling' niet mogelijk.

Poliklinische revalidatie
De poliklinische behandeling gebeurt bij afdeling revalidatie. De revalidatiearts doet bij u een intake en kijkt welke behandelaar u het beste kan begeleiden bij uw klachten. U kunt te maken krijgen met
verschillende behandelaars zoals: revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist of diëtist.

Dagbehandeling

Wanneer de klachten van de ziekte van Parkinson na verloop van tijd veel erger worden of wanneer u door andere aandoeningen steeds meer beperkingen krijgt, kunt u voor dagbehandeling of dagbesteding terecht bij verpleeghuis Anholt (Interzorg) in Assen, Dekelhem (Icare) in Gieten en Altingerhof (Icare) in Beilen.

Een belangrijk doel van deze dagbehandeling is vaak ervoor zorgen dat u zichzelf beter kunt redden thuis. Ook kan het voor uw naasten/mantelzorger prettig zijn om uw dagelijkse verzorging zo nu en
dan aan een ander over te laten. Tijdens de dagbehandeling doet u mee aan een dagprogramma. Dit geeft een vaste invulling van de dag en u ontmoet zo allerlei andere mensen. U kunt adviezen krijgen over hulpmiddelen en zorg voor thuis. Ook krijgt u een behandeling die is aangepast aan uw problemen en beperkingen. Deze behandeling kan individueel zijn of in een groep.

Klinische behandeling
Soms is het nodig om voor de behandeling in het ziekenhuis opgenomen te worden wanneer u in de
gecompliceerde fase van de ziekte terecht komt. Meestal duurt de opname dan 2 tot 3 weken.

Verwijzing
Wilt u een eerste afspraak maken bij één van de behandelaars van het Parkinsonspreekuur? Dan hebt u hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de polikliniek neurologie van het WZA: 0592-325240.

logo

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Europaweg zuid
0987AA, Assen

Contactgegevens

T: 234234234
E: 234234@werwer.nl

Dr. J.N. Wessel

Dr. J.N. Wessel

Neuroloog

volgt

naar specialist

K. Messak

K. Messak

Parkinsonverpleegkundige

volgt

naar specialist

Mathilde Spoelstra

Mathilde Spoelstra

Parkinsonverpleegkundige

Ik heb 8 jaar op afdeling neurologie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen gewerkt, daarna ben ik na een uitstapje bij …

naar specialist