Icare Thuiszorg Drenthe

Thuiszorg bij de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson kan een grote impact hebben op de kwaliteit van leven.De ernst van de aandoening en het feit dat genezing niet mogelijk is, maken dat er
behoefte is aan deskundige, gespecialiseerde zorg. Met de zorg van de teams, gespecialiseerd in Parkinson, kan dat. De verpleegkundigen en verzorgenden in deze teams zijn hiervoor speciaal opgeleid. Vanuit persoonlijke belevingsgerichte zorg bieden zij ondersteuning, kennis, aandacht en structuur. Zo zorgen zij ervoor, samen met de mantelzorgers of naasten, dat mensen met de ziekte van Parkinson of met parkinsonisme zo lang mogelijk verantwoord en prettig thuis kunnen wonen.

Kennis en ervaring

De ervaren medewerkers van Icare kennen het ziekteproces van mensen met de ziekte van Parkinson en krijgen regelmatig bijscholing. Het is belangrijk dat men voldoende uitleg krijgt over de verschijnselen en hoe de ziekte zich ontwikkelt. De wijkverpleegkundige en/of parkinsonverpleegkundige staat klaar om vragen te beantwoorden. Waar nodig geven zij ook tips en informatie over hoe men om kan gaan met de gevolgen van de ziekte. Parkinsonzorg als onderdeel van het geheel

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen met veel verschillende zorgverleners en instanties te maken krijgen. De wijkverpleegkundige van Icare kan hierbij hulp bieden.
Deze wijkverpleegkundige is een vast aanspreekpunt voor de patiënt en zijn of haar naasten, zij kan de verschillende zorgvragen op elkaar afstemmen en daardoor een belangrijke steun zijn voor de patiënt en zijn naasten. Er is een nauwe samenwerking tussen de thuiszorgteams, de parkinsonverpleegkundigen en overige hulpverleners.

Parkinsonverpleegkundige
Zorg voor mensen met Parkinson kan erg intensief zijn. De verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook de parkinsonpatiënt of een naaste, kunnen gratis een beroep doen op de parkinsonverpleegkundige van Icare. Zij kan zo nodig thuis komen. Aandachtspunten tijdens het huisbezoek kunnen zijn: het geven van voorlichting en informatie over de ziekte en behandeling, het beantwoorden van vragen, begeleiding bij het omgaan met de ziekte en controle van het lichamelijk en geestelijk (psychosociaal) functioneren. Ook veranderingen in het sociale leven en de relatie met
de partner kunnen onderwerp van gesprek zijn. Eventueel verwijst de parkinsonverpleegkundige door naar andere hulpverleners of hulpverlenende instanties.
De parkinsonverpleegkundigen hebben een nauwe samenwerking met de ziekenhuizen in de regio en stemmen de zorg op elkaar af.

logo

Icare Thuiszorg Drenthe

Postbus 900
7940 KE, Meppel

Contactgegevens

T:
E:

Mathilde Spoelstra

Mathilde Spoelstra

Parkinsonverpleegkundige

Ik heb 8 jaar op afdeling neurologie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen gewerkt, daarna ben ik na een uitstapje bij …

naar specialist

I. Bosman

I. Bosman

Parkinsonverpleegkundige

In 2013 ben ik als Parkinsonverpleegkundige aan de slag gegaan. De opleiding heb ik in mei 2014 afgerond. In de bijna …

naar specialist

T. Bos

T. Bos

HBO-V, wijkverpleegkundige, CVA en Parkinsonverpleegkundige

HBO-V, wijkverpleegkundige, CVA en Parkinsonverpleegkundige. Ik bezoek Parkinsonclienten in de thuissituatie.  

naar specialist